Obecnie każde laboratorum protetyczne powinno wystawaiać certyfkiaty do swoich prac - rejestrując się w PROTETIC masz możliwość  wystawiania ich bezpośrednio ze strony.


Rejestracja w URPL nie jest skomplikowana, należy przejść kilka kroków aby to zrobić:


1. wypełnić dostępny na stronie URPL formularz: http://urpl.gov.pl/pl/wyroby-medyczne/zg%C5%82oszenia-wyrob%C3%B3w-medycznych/formularze
2. dokonać opłaty za każdy zarejestrowany kod wyrobu medycznego
3. wysłać wszystkie wypełnione formularze i dokumenty w wersji elektronicznej oraz papierowej do URPL


Koszt rejestracji jednego kodu do wyrobu medycznego to 30zł i nie ma żadnych dodatkowych opłat związanych z rejestracją. Wyroby stomatologiczne zostały podzielone przez Urząd na 14 grup, oczywiście nie trzeba rejestrować wszystkich jeżeli dana pracownia nie wykonuje wszystkich rodzajów uzupełnień, należy wybrać tylko te kody, które są potrzebne. Również sama pracownia może zdecydować, których kodów tzn z której nomenklatury chce korzystać, do wyboru jest dwie: GMDN - Global Medical Device Nomenclature (www.gmdnagency.org) oraz UMDNS - Uniwersal Medicine Device Nomenclature System (www.ecri.org).


Opłaty należy wpłacać na numer konta Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W tytule przelewu/opłaty należy wskazać wygenerowany na formularzu zał. nr 1 numer ID (patrz stopka formularza po jego zatwierdzeniu).


Nr konta do wpłat krajowych: NBP O/O Warszawa: 30 1010 1010 0094 1022 3100 0000
Nr konta do wpłat dla kontrahentów z zagranicy:
Narodowy Bank Polski
00-950 Warszawa, Plac Powstańców Warszawy 4
Nr konta: PL30 1010 1010 0094 1022 3100 0000
Kod BIC NBP - NBPLPLPW


Należy pamiętać, że WYROBAMI MEDYCZNYMI NIE SĄ - szyny dla sportowców, nakładki wybielające oraz naprawki.


Rejestrując się w PROTETIC do końca września uzyskasz bezpłatną pomoc w rejestracji wyrobów medycznych w URPL - pomożemy wypełnić formularze oraz całą dokumentację potrzebną do prawidłowego przebiegu procesu rejestracji.