W celu uzyskania dostępu do Portalu należy dokonać elektronicznej rejestracji na stronie internetowej właściwej dla każdego okręgu, miasta lub województwa - dla przykładu zamieszczamy lnk do rejestracji w województwie mazowieckim. Rejestracjia - https://szoi.nfz-warszawa.pl/ap-mzwi/ 


W każdym oddziale proces rejestracji wygląda tak samo i należy wypełnić i przesłać te same dokumenty. Rejestrację kończy uzupełnienie i wydrukowanie dokumentów:


- formularz rejestracyjny (1 egzemplarz)
- oświadczenie administratora (1 egzemplarz)
- umowa o korzystanie z portalu NFZ (2 egzemplarze)


Formularz rejestracyjny, oświadczenie administratora i umowę o korzystanie z portalu NFZ w dwóch egzemplarzach należy podpisać oraz przesłać na adres:

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Chałubińskiego 8
00 - 613 Warszawa
z dopiskiem Portal NFZ – SZOI


lub złożyć osobiście zapakowane w kopertę z umieszczonym dopiskiem Portal NFZ – SZOI w Kancelarii w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ – ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie.


Do poprawnego funkcjonowania systemów zalecane jest korzystanie z wymienionych niżej przeglądarek internetowych i ich wersji:


Internet Explorer w wersji 9.0.x, 10.0.x, 11.0.x
Mozilla Firefox w wersji 53.x
Google Chrome w wersji 58.x
Opera w wersji 44.x